Titulná stránka


    
PONÚKAME VÁM

› dodávky a montáže ucelených prevádzkových súborov, rekonštrukciu a modernizáciu technologických prevádzok
› dodávky zariadení, ich montáž, respektíve samostatnú montáž Vami dodaných zariadení


• odbornú montáž:

- strojnotechnologických zariadení
- oceľových konštrukcií
- vykurovacích rozvodov a kotlov
- parných, vzduchových a vodných potrubných rozvodov
- rozvodov pre technické plyny

• rekonštrukcie, opravy, revízie a údržbu:

- vyhradených tlakových zariadení skupiny „A“ a „B“
- tlakových systémov parných a horúcovodných kotlov, ohrievačov vody, výparníkov
- rozvádzačov vody a pary
- vzduchových a vodných potrubných rozvodov
- ústredného vykurovania a vetracieho zariadenia
- vyhradených plynových zariadení (tech. plyny)
- plynojemov

• ďalšiu výrobu a služby:

- výrobu a montáž oceľových konštrukcií
- výrobu zábradlí, brán a iných kovových výrobkov
- demontáž strojnotechnologických celkov
- výrobu, montáž a opravy strojnotechnologických zariadení
- nákup a predaj kovového odpadu
- likvidáciu kovového odpadu
- likvidáciu chemického odpadu

• projekty kompresorov a rozvodov vzduchu:

- vypracovanie dokumentácie technologických projektov kompresorových staníc a rozvodov stlačeného vzduchu
- zameranie skutkového stavu Vašich kompresorov, rozvodov stlačeného vzduchu a chladiacej vody
- vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu