Titulná stránka


    
REFERENCIE

DUSLO a.s., Šaľa
- rekonštrukcia potrubných rozvodov nízkotuhnúcich médií (duplex, 500 bm) na DPr.
- rekonštrukcia destilačnej kolóny na DPr.
- dodávka, výroba a montáž poľného horáka na DPr.
- montáž strojnotechnologického zariadenia Alkylačnej linky IPPD - PS 06 na DPr.
- rozšírenie výrobného sortimentu Irganoxov – montáž potrubných rozvodov a strojnotechnologických zariadení na DPr.
- montáž potrubných rozvodov pre náhradný zdroj konverzného plynu na DPr.
- opravárenské a údržbárske práce na výrobniach DACH a DPr.

MONTEX a.s., Rovinka
- rekonštrukcia várne v KAPPA Štúrovo
- rekonštrukcia potrubných rozvodov v CUKROVAR Sereď
- opravárenské a údržbárske práce na výrobniach v SLOVNAFT a.s.Bratislava
- montáž potrubných rozvodov pre GIESECKE AND DEVRIENT SLOVAKIA s.r.o.Nitra

VÍNO NITRA a.s.
- dodávka a montáž potrubia pre CO2 na výrobu šumivého vína
- dodávka a montáž potrubia CO2 (vzduch) pre linku PET (plnenie fliaš)

JEDNOTA SD, Galanta
- dodávka a montáž plynových kotolní na kľúč 26 ks

SPEKO s.r.o., Šaľa
- výroba EKO kontajnerov
- likvidácia strojnotechnologického zariadenia v PAL – INALFA Vráble

MASTRA Control s.r.o., Šaľa
- dodávka, výroba a montáž linky UBS pre VOLKSWAGEN Bratislava (70 ton)
- dodávka a montáž potrubných rozvodov (pozink, nerez cca 2000 m)
- dodávka a montáž výrobkov pre VOLKSWAGEN Bratislava (20 ton)
- výroba a montáž OK pre VOLKSWAGEN Bratislava – hala M 13 (200 ton)

ON Semiconductor a.s.Piešťany
- dodávka a montáž potrubných rozvodov pre strojovňu chladenia

Invest Servis s.r.o., Vráble
- výroba, montáž a dodávka úpravárenského zariadenia pre odsírenie aktívneho uhlia

ACIS s.r.o., Bratislava
- dodávka a výroba zámočníckych výrobkov pre čerpacie stanice pohonných hmôt
- dodávka a montáž OK a potrubných rozvodov pre čerpacie stanice pohonných hmôt
- výroba zámočníckych výrobkov a montáž potrubných rozvodov pre benzínové pumpy

PRO ING s.r.o., Šaľa
- rekonštrukcia odsírovacej kolóny v KAPPA Štúrovo
- dodávka a montáž potrubných rozvodov pre chladiace a vykurovacie systémy, montáž výmenníkov ALFA – LAVAL
- inštalácia pračky odplynov v DURACELL Kft. MAĎARSKO
- dodávka a montáž potrubných rozvodov pre odsírovaciu jednotku v ČOV Nitra

LEVITEX a.s., Levice
- dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu pre tkacie stroje

AXIS s.r.o., Hradec Králové
- montáž OK a žeriavových dráh pre lakovňu v PSA – PEUGEOT Trnava (300 ton)

INVEST a.s., Šaľa
- montáž OK a potrubných rozvodov mat.tr.17 240 v AMYLUM s.r.o.Boleráz
- montáž strojnotechnologických zariadení pri modernizácii PVAC v DUSLO a.s.Šaľa
- výroba veľkorozmerových potrubných rozvodov mat.17 249 (120 ton)

TOPVAR Topoľčany
- oprava kotlov na várni
- dodávka a montáž potrubných rozvodov a čerpadiel čerpacej stanice vody

POVAŽSKÝ CUKROVAR
- dodávka a montáž potrubných rozvodov

KERAMING a.s., Trenčín
- montáž oceľových konštrukcií (80 ton)

TIPEKO s.r.o., Nitra
- rekonštrukcia vykurovacieho systému v TRENS Trenčín

DETOX a.s., Banská Bystrica
- výroba zariadení pre ČOV Senec

SKANSKA BS, a.s., Prievidza
- výroba a montáž potrubných dielov

RENEMTECH s.r.o., Komárno
- rekonštrukcia esterifikačnej jednotky
- montáž aparátov, dodávka a montáž potrubných rozvodov a príslušenstva
- príprava oleja (rozvod oleja, rozvod vykurovania, rozvod chladenia, rozvod kondenzátu, rozvod dávkovania katalyzátora)
- desorbcia metanolu (rozvod metylesteru, rozvod pary metanolu, rozvod dusíka)