Titulná stránka


    
Zväčšiť    Zväčšiť

Zväčšiť    Zväčšiť
CERTIFIKÁTY

Oprava vyhradených technických zariadení tlakových zariadení
OPRÁVNENIE e.č. 258/4/2007 - TZ - O(OU,R,M) - Aa2,a3,a4,b1,b2,Ba1,b1,b2,d1,d2,e1,e2,e3,e4

Oprava vyhradených technických zariadení plynových
OPRÁVNENIE e.č. 272/4/2007 - PZ - O(OU,OU1,M,R) - Aa,b,d,e,g1,g2,g3,h,i,Ba,b,d,e,g1,g2,h1,i

Pracovníci spoločnosti SILVIA spol. s r.o. sú držiteľmi osvedčenia v zmysle Vyhlášky MPSVR č.718/2002 Z.z.:
- Odborný pracovník (A1, A2) tlakových zariadení
- Pracovník na opravy tlakových zariadení
- Pracovník na opravy plynových zariadení
- Pracovník na montáž plynových zariadení
- Pracovník na izoláciu podzemných plynových zariadení
- Osvedčenie na zváranie el.oblúkom v zmysle STN EN 45013
- Osvedčenie na zváranie plameňom v zmysle STN EN 45013
- Osvedčenie - elektrotechnik špecialista